Nu är till Ö-resan 2017 FULLTECKNAD
Den numera traditionsenliga och vårliga veteranbilsrundan välkomnar även exklusivare sportvagnar av lite nyare årgångar. Vet du att du vill deltaga så anmäl redan idag.
Praktisk information om startplats, tider, fika, målkalas och anmälda deltagare m.m. kommer sedan löpande, samt på "Ö-resan 2017" på Facebook...

Anmälningsavgift 200:- betalas till: BG 5304-9797 . Markera också hur många som vill stanna 
till lunch.
Kostar ca 140:-/pers. betalas på platsen.

Samarbetspartners