Anmälan till Ö-resan 2018
Den numera traditionsenliga och vårliga veteranbilsrundan välkomnar även exklusivare sportvagnar av lite nyare årgångar. Vet du att du vill deltaga så anmäl redan idag.
Praktisk information om startplats, tider, fika, målkalas och anmälda deltagare m.m. kommer sedan löpande, samt på "Ö-resan 2018" på Facebook...

Markera också hur många som vill stanna 
till lunch.
Kostar ca 150:-/pers. betalas på platsen.

Samarbetspartners