Anmäl till Ö-resan 25 april 2020
Den numera traditionsenliga och vårliga veteranbilsrundan välkomnar numera även exklusivare sportvagnar av lite nyare årgångar.
Vet du att du vill deltaga så anmäl redan idag.
Praktisk information om startplats, tider, fika, målkalas och anmälda deltagare m.m. kommer sedan löpande, samt på "Ö-resan" på Facebook...

Markera också hur många som vill stanna till prisutdelningen och den läckra lunchbuffén.
Kostar ca 175:-/pers. betalas på platsen.

Samarbetspartners