Anmäl till Ö-resan 2020
Ännu inget datum fastställt. Men troligtvis 25 april.
Den numera traditionsenliga och vårliga veteranbilsrundan välkomnar numera även exklusivare sportvagnar av lite nyare årgångar.
Vet du att du vill deltaga så anmäl redan idag.
Praktisk information om startplats, tider, fika, målkalas och anmälda deltagare m.m. kommer sedan löpande, samt på "Ö-resan" på Facebook...

Markera också hur många som vill stanna till den läckra lunchbuffén, där dryck och kaffe ingår .
Kostar ca 165:-/pers. betalas på platsen.

Samarbetspartners